Mythes rond stressvol werk


Professor Michael Marmot stelde met zijn Whitehall-onderzoek de klassieke theorieën over stress bij. Vroeger werd vaak gedacht dat stress vooral samen gaat met werkdruk: hoe meer er op je afkwam, hoe meer stress je had. Managers zouden er daarom meer last van moeten hebben dan ondergeschikten met hun eenvoudige, overzichtelijke takenpakketten. De onderzoeksresultaten van Whitehall toonden echter het tegendeel aan.

De visie van Marmot gaat over ‘demand control-model’: grote of langdurige stress komt voor als we te weinig beheersing hebben over ons werk. Hoe meer controle en ondersteuning we krijgen, hoe gezonder we zijn.

Stress minimaliseren

Als manager kun je wat doen om de stress van je medewerkers te minimaliseren:

  1. Waardeer: spreek erkenning en waardering uit. Dit reduceert de onzekerheid bij je medewerkers en versterkt hun zelfvertrouwen. Geef, buiten alle functioneringsgesprekken om, je medewerker positieve feedback op zijn of haar werk.
  2. Delegeer: stel duidelijke en haalbare doelen en laat je medewerkers zelf bepalen hoe ze die bereiken. De medewerkers voelen zich vertrouwd en krijgen meer beheersing over hun werk. Geef ze ruimte om fouten te maken.
  3. Communiceer: zeg helder welke inspanningen op welke manier beloond worden. Daarover moet openheid bestaan; als het scheef zit, volgen onvermijdelijk frustratie en stress.
  4. Wees rechtvaardig: mensen vinden het prettig om hun zin te krijgen, maar ze vinden het nóg belangrijker om rechtvaardig behandeld te worden, aldus de Amerikaanse psycholoog Tom Tyler. Als mensen zich rechtvaardig behandeld voelen, houden ze zich meer aan de regels, hebben ze meer vertrouwen in gezagsdragers en worden ze productiever.
  5. Hou alles bespreekbaar: zorg voor veiligheid in je organisatie. Maak van jezelf een benaderbare manager die zijn/haar oren ophoudt. Zo weet je wat er leeft binnen je organisatie en kan je vlugger ingrijpen al je medewerkers te lang in het rood staan.

Met deze heel eenvoudige ingrepen maak je van je organisatie een dynamische en leuke werkomgeving met een hoge betrokkenheid van je medewerkers met transparantie als codewoord.

Wil je weten hoe jouw medewerkers je organisatie en hun werk ervaren? Of hoe je de juiste medewerkers in de toekomst aantrekt? LAMA legt zich toe op employer branding. Tijdens het in kaart brengen van je werkgeversimago (hoe word je gezien door je doelgroepen) doen we gesprekken met alle medewerkers. We zoomen diep in op de binnenkant van je organisatie waardoor we onder andere zicht krijgen op hoe stressvol je medewerkers hun werk ervaren. Met kleine quick wins, maak je van jouw organisatie the best place to work!

Meer info over onze marketing-, HR- en/of employer branding aanpak? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!