Medewerker 4.0


De afgelopen 20 jaar kenden bedrijven en hun werknemers een enorme evolutie, inclusief grote verschuivingen, in hun werkomgeving. Door innovatieve digitale ontwikkelingen, zoals automatisering en AI, zullen werkmethodes blijven veranderen. Generaties groeien en voelen een verandering in waarden en behoeften. No more 9-to-5 en corporate learning of ladder fenomenen; vanaf nu geeft een werknemer zijn/haar carrièrepad zélf vorm!

Evolutie van medewerkers

Doorheen de jaren vol nieuwe, technologische ontwikkelingen groeiden ook de inzichten, behoeften en ervaringen van werknemers. Bedrijven zagen hun oorspronkelijk praktische aanpak langzaam aan evolueren naar steeds menselijkere werkwijzen. 

“Everyone talks about building a relationship with your customer. I think you build one with your employees first.” – Angela Ahrendts (Senior Vice President, Apple)

Van praktisch nut naar “harder, better, faster, stronger”

In het begin waren de meeste organisaties enkel gericht op “nut”. In ruil voor materiële zaken en basismiddelen zoals bureaustoelen en telefoons, werd er van werknemers de nodige inzet en prestatie verwacht. Er was op dat moment geen sprake van expertise, betrokkenheid, welzijn of leiderschapsstijlen.

Door de opkomende concurrentie versprong de focus echter naar productiviteit. Werknemers moesten steeds harder, slimmer en sneller werken. Daarom kwam er meer aandacht voor efficiëntie, automatisering en consistentie van processen om een beter eindresultaat te bekomen. Bij deze taakgerichte aanpak verdween de aandacht voor het individu en zijn wensen naar de achtergrond.

Engagement als full experience

Na verloop van tijd zagen organisaties in dat het geluk en welzijn van hun werknemers kon leiden tot betere prestaties en groei van de onderneming. Hierdoor schoten de extra voordelen als wilde paddenstoelen uit de grond: bedrijfsrestaurants, kickertafels, office dogs, teambuildings, etc. Het engagementverhaal kende een mooie start, tot organisaties beseften dat deze aanpak niet duurzaam was. Betrokkenheidsscores kenden geen stijging, zelfs niet na de afgelopen grote investeringen.

Hierdoor was het tijd voor een andere aanpak met aandacht voor de ervaring van medewerkers. In het huidige tijdperk gaat de beleving van medewerkers niet enkel om het geluk van medewerkers, maar ook om de ontwikkeling van methodes en talenten binnen de organisatie. Er moet worden nagegaan of tools en technologie up-to-date zijn om projecten met glans af te ronden en of de bedrijfscultuur- en waarden ook daadwerkelijk worden uitgedragen naar én onder alle werknemers.

“Leadership is the ability to facilitate movement in the needed direction and have people feel good about it.” – Tom Smith (Bestselling Author and Co-Founder, Partners in Leadership)

Werknemers stimuleren en motiveren

Bedrijven krijgen steeds meer te maken met complexere uitdagingen waardoor ze genoodzaakt zijn om hun medewerkers te evalueren opdat ze kunnen evolueren. De menselijke factor tijdens sociale interacties is niet vervangbaar en vraagt de nodige aandacht en ontwikkeling. Naast het voorzien van trainingen en opleidingen, horen leidinggevenden hun medewerkers hiervoor te motiveren en te stimuleren. Op die manier kunnen organisaties de juiste mensen aantrekken én behouden.

Ook de zoektocht naar nieuw talent dient zorgvuldig te gebeuren; werkgevers dienen op zoek te gaan naar de ideale match op vlak van waarden, normen en vaardigheden. Door teamspirit en een innovatieve mindset binnen een inspirerende omgeving kunnen bedrijven – inclusief hun werknemers – ten volle groeien.

“Great companies don’t hire skilled people and motivate them; they hire already motivated people and inspire them.” ― Simon Sinek

Nieuwsgierigheid, flexibiliteit en creativiteit zijn de bouwstenen voor een succesvolle werkmethode. Te veel regels en processen beperken het talent van medewerkers, wat maakt dat elke onderneming zijn eigen werkstijl zelf moet invullen. Het eindresultaat wordt belangrijker dan de procedures die eraan voorafgaan en de stem en mening van iedere werknemer telt. Door inspraak en andere invalshoeken ontstaan er nieuwe werkwijzen en ideeën.

Elke werknemer verdient een plek in een flexibele organisatie waar ruimte is voor persoonlijke groei en talentontwikkeling. Al hebben we nog een lange weg te gaan om de behoeften van medewerkers optimaal te vervullen. Dit is slechts de start van een werkwijze die de komende 10 jaar nog verder zal ontwikkelen, maar tegelijkertijd het toekomstige succes van een organisatie drastisch zal bepalen.

Heb je vragen over deze blog of wil je graag mee evolueren richting een medewerker 4.0 aanpak? Laat het ons weten, LAMA helpt je graag op weg! 💥