Hoe een groep een team wordt.


‘Eén voor allen, allen voor één’ is de gekende strijdkreet van de drie musketiers. Ze geloofden als één van hen in problemen verkeerde, ze samen in de problemen zaten. Als één van hen hulp nodig had, boden ze allemaal hulp. Als één van hen won, wonnen ze alledrie. Dankzij het onderling vertrouwen kregen ze alles voor elkaar waar ze hun zinnen op hadden gezet. In het beste team nemen de leden dus persoonlijk risico, pakken ze conflicten aan en voeren ze moedige gesprekken op een basis van vertrouwen.

Groep of team?

Een groep is een aantal individuen dat een herkenbare eenheid vormt. Teams zijn mensen met aanvullende vaardigheden die samenwerken om een resultaat te bereiken. Ze zijn van elkaar afhankelijk om een gezamenlijk doel tot een goed einde te brengen. Een groep heeft een leider die de doelen vooropstelt en de groep ter verantwoording roept als deze niet gehaald worden. Een team bepaalt zelf het doel en hoe ze dit zullen realiseren. Hun verantwoordelijk is gedeeld.

Het is een utopie om te denken dat alles door een team kan gedaan worden. Bij sommige projecten, zeker de erg complexe, is er één persoon nodig die het werk verdeeld, alle beslissingen en de eindverantwoordelijkheid neemt. Deze persoon heeft de leiding over de groep. Wat niet wil zeggen dat uit zo een groep geen team meer kan ontstaan.

Een succesvol team?

Er zijn al veel boeken geschreven over hoe je tot een succesvol team komt. De realiteit toont echter dat dit allerminst evident is. In een team zitten mensen met verschillende karakters, deskundigheid en verwachtingen. Van deze verzameling individuen een succesvol team maken, kan een fikse uitdaging zijn!

Een manier van benaderen is niet kijken naar wat hen verschillend maakt, maar focussen op wat ze met elkaar delen of wat hen verbindt. Veel mensen vinden het leuk om samen te werken aan een hoger doel. Ze zijn trots op gedeelde prestaties. Deze intrinsieke motivatie kan bijdragen aan het teamgevoel. We zien dat succesvolle teams bijdragen aan het zelfvertrouwen, eigenwaarde en het gevoel van ergens bij te horen bij hun leden. De ingrediënten van een succesvol team zijn vertrouwen, neuzen in dezelfde richting en het samen delen van zowel successen als mislukkingen.

De valkuilen?

Eén van de grootste valkuilen van een succesvol team is toestaan dat de krachtigste personen alle beslissingen nemen. Dat creëert een gevoel van oneerlijkheid en hulpeloosheid bij de rest van het team.
Een tweede valkuil zijn vage doelstellingen of snel wisselende prioriteiten. Dit stimuleert tunnelvisie, starheid, eindeloze meetings, onverschilligheid, … Er is geen basis van vertrouwen of oprechte collegialiteit meer. De rivaliteit tussen de teamleden kan uitmonden in subtiele sabotage van het werk van de ander, wat leidt tot de mislukking van het gezamenlijk doel.

Jouw succesvol team!

  • Zorg dat je team betrokkenheid, eigenaarschap en een gevoel van urgentie deelt. Door verantwoordelijkheden te delen, kunnen verschillende taken tegelijk uitgevoerd worden en zal het uiteindelijke doel sneller bereikt worden.
  • Wees attent en heb respect voor de verschillen binnen een team door in de eerste plaats te luisteren. De één is goed in het bedenken van creatieve ideeën, de ander is dol op details, nog een ander houdt graag het geheel in de gaten. Zorg dat je op hoogte bent van de onderlinge verschillen en laat complementaire profielen samenwerken.
  • Stimuleer en vier de gezamenlijke prestaties. Laat het team trots zijn op wat ze hebben bereikt.
  • Creëer een cultuur van vertrouwen. Iedere medewerker moet binnen de organisatie passen. Let bij de aanwerving op dat de potentiële medewerker dezelfde waarden en normen deelt van jouw organisatie. Een employer branding workshop en imago-audit kan je helpen te achterhalen welke cultuur er heerst.
  • Grijp onmiddellijk in bij een escalatie. Laat niets sudderen of wacht niet tot het vanzelf over gaat. Een giftige omgeving ontstaat razendsnel. Eens het vertrouwen weg is, is de volledige basis weg. Denk aan de drie musketiers: één voor allen, allen voor één!